PORADYJAK STWORZYĆ NOWY SKŁAD?

1

Uruchamiamy "Train Simulator Editors & Tools" i wybieramy "Activity Editor".

 

2

Wchodzimy w opcje plików "File" i zaznaczamy "New".

 

3

Zaznaczamy trasę na której będziemy edytować skład. Wybieramy "Tutorial Route". Następnie pojawi się okienko z zapytaniem o nazwę "Activity". Nie wpisujemy nic, tylko klikamy OK.

 

4

Po prawej stronie panelu w dziale "Player service" wybieramy "New". Pojawi się okno z lewej strony ekranu "Service editor". Tu w opcji "Consist" również wybieramy opcję "New".

 

5

Możemy zestawić własny skład. W opcji "Rolling stock types" wybieramy rodzaj lokomotywy, i typ wagonu. W "Roliling stock", dwukrotnie, szybko klikając na nazwę lokomotywy lub wagonu, dodajemy go do składu. W lewym, górnym rogu panelu "Consist Editora", "Name:" wpisujemy nazwę pliku i "Display name:" nazwę składu, która wyświetli nam się w symulatorze. Następnie utworzony skład pociągu zapisujemy "Save&exit". Następnie zamykamy "Service editor" opcją "Cancel".

copyright © 2003-2014 TrainSim.pl    design by Nemesis    all rights reserved