PORADYPROBLEMY Z KARTA DŹWIĘKOWĄ W GRZE

Porady zawarte na tej stronie używasz na własne ryzyko, nie biorę odpowiedzialności za szkody, które mogą się wydarzyć!

 

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób rozwiązywania następujących problemów związanych z dźwiękiem, które występują w grach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu:

Nie ma dźwięku.
Dźwięk jest za cichy.
Dźwięk jest zniekształcony lub słychać trzaski.
Komputer przestaje odpowiadać („zawiesza się”) podczas odtwarzania dźwięku.

Więcej informacji

Aby rozwiązywać problemy związane z dźwiękiem występujące w grach firmy Microsoft, należy wykorzystać następujące metody w podanej kolejności.

 

Metoda 1: Zmniejszenie sprzętowego przyspieszenia dźwięku DirectSound

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Microsoft DirectX 6.0 lub nowszy, wyłącz sprzętowe przyspieszenie dźwięku DirectSound:

1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
2. W polu Otwórz wpisz polecenie dxdiag, a następnie kliknij przycisk OK.
3. Kliknij kartę Dźwięk.
4. W obszarze Funkcje DirectX przesuń suwak Poziom sprzętowego przyspieszenia dźwięku do końca w lewo (ustawienie Brak przyspieszenia).
5. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie uruchom grę. Jeśli będzie słychać prawidłowy dźwięk, powtórz te same kroki i zwiększ poziom sprzętowego przyspieszenia dźwięku o jeden szczebel, a następnie spróbuj ponownie uruchomić grę.

Jeśli problem będzie występował nadal, przejdź do metody 2.

 

Metoda 2: Czysty rozruch

Podczas uruchamiania systemu Microsoft Windows w normalnym trybie pewne programy uruchamiają się automatycznie i działają w tle. Mogą to być na przykład programy antywirusowe i programy narzędziowe systemu. Między tymi programami a grą może wystąpić konflikt powodujący zniekształcenie dźwięku lub zaprzestanie jego odtwarzania. Wykonanie czystego rozruchu przed uruchomieniem instalatora zapobiega automatycznemu uruchamianiu tych programów. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak wykonać czysty rozruch, wykonaj kroki właściwe dla danej wersji systemu Windows. Należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

331796 Gry: Jak wykonać czysty rozruch, aby zapobiec zakłócaniu gry przez programy uruchomione w tle.

 

Metoda 3: Instalowanie najnowszej wersji programu Microsoft DirectX

Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web w celu pobrania i zainstalowania najnowszej wersji programu DirectX: www.microsoft.com/windows/directx/downloads/default.asp.

Jeśli problem występuje nadal, przejdź do metody 4.

 

Metoda 4. Aktualizowanie sterowników karty dźwiękowej

Skontaktuj się z producentem karty dźwiękowej w celu uzyskania i zainstalowania najnowszej wersji sterownika do danej karty dźwiękowej. Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z producentem karty wideo lub karty dźwiękowej, zobacz sekcję „Materiały Referencyjne” w tym artykule.

Można także odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web i zobaczyć, czy są w niej dostępne aktualizacje sterowników: http://windowsupdate.microsoft.com. Aby zidentyfikować nazwę i dostawcę sterownika dźwięku:

1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
2. W polu Otwórz wpisz polecenie dxdiag, a następnie kliknij przycisk OK.
3. Kliknij kartę Dźwięk.
4. W obszarze Urządzenie odszukaj pole Nazwa, a w obszarze Sterownik odszukaj pole Dostawca.
5. Kliknij przycisk Zakończ.

 

Metoda 5: Wybranie zgodnego urządzenia gier jako preferowanego urządzenia odtwarzania

Uwaga! Ta metoda dotyczy tylko systemu Microsoft Windows 98.

Aby wybrać zgodne urządzenie gier jako preferowane urządzenie odtwarzania:

1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę Multimedia.
3. W obszarze Odtwarzanie na karcie Dźwięk kliknij opcję Zgodne urządzenie gier w polu Preferowane urządzenie.
 

UWAGI KOŃCOWE

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów. Serwis TrainSim (na którym obecnie znajduje się ten artykuł) również nie bierze odpowiedzialności za niepożądane skutki.

copyright © 2003-2014 TrainSim.pl    design by Nemesis    all rights reserved