PORADYJAK STWORZYĆ TRASĘ?

1

Uruchamiamy "Train Simulator Editors & Tools" i wybieramy "Route Geometry Extractor". W zakładce "File" wybieramy "New Route". Pojawi się okno tworzenia trasy, gdzie ustalamy jaka ma być nazwa trasy, jaka nazwa ma być wyświetlana w edytorze, czy trasa ma być zelektryfikowana, wysokość linii elektrycznej, minimalną i maksymalną prędkość na trasie i jednostkę prędkości mila/kilometr.

 

2

Następnie w zakładce "File" wybieramy "New Quad-Tree".

 

3

Na mapie, lewym przyciskiem myszy zaznaczamy wybrany obszar do powiększenia, następnie prawym przyciskiem otwieramy okno opcji i wybieramy Zoom Region. Robimy tak kilkakrotnie aż uznamy, że mapa jest wystarczająco powiększona.

 

4

Teraz zaznaczamy lewym przyciskiem myszy obszar, który będzie stanowić naszą trasę. Następnie prawym przyciskiem otwieramy okno i zaznaczamy "Add All Selection Tiles". Wybrane pola powinny pokryć się czarną siatką. W ten sposób zaznaczony obszar został podzielony na pola. Siatkę można edytować dodawać lub odejmować poszczególne pola. W razie potrzeby możemy powiększyć wybrany obszar (patrz punkt trzeci).

 

5

Kiedy uznamy że ilość pól jest wystarczająca, prawym przyciskiem myszy otwieramy okno i zaznaczamy "Extract Tiles in Selection". Edytor zacznie dodawać pola do trasy wcześniej podając ilość pól i pytając się o akceptację. W lewym dolnym rogu edytora pojawi się licznik dodawanych pól.


UWAGA!!! Nie przesadzajmy z ilością pól. Optymalnie wystarczy 200. Im więcej pól tym większy rozmiar trasy i czas oczekiwania na zakończenie dodawania.

 

6

Po zakończeniu, na mapie dodane pola zaznaczą się na niebiesko. Teraz prawym przyciskiem myszy z zaznaczonych pól, wybieramy "pole startowe" , które będzie początkowym polem widzianym przez "Route Editor-a". Pojawi się okno gdzie wybieramy "Route Editor Start Tile".

 

7

W zakładce "File" zaznaczamy zapis pól do trasy "Save Quad-Tree" i Exit. Zamykamy edytor i wychodzimy z "Train Simulator Editors & Tools". Uruchamiamy go ponownie i wchodzimy do "Route Editor-a". Nasza nowa trasa powinna być widoczna. Zaznaczamy ją i rozpoczynamy edycję.

copyright © 2003-2014 TrainSim.pl    design by Nemesis    all rights reserved