PORADYDODATKOWY RUCH POCIĄGÓW

1

Otwieramy edytor "Train Simulator Editors & Tools/ACTIVITY EDITOR".

 

2

Wczytujemy wcześniejszą zapisaną przez nas misją? (File/Open...).

 

3

Sprawdzamy czas początkowy w którym misja została wykonana (będzie to nam bardzo potrzebne).

 

4

Najeżdżamy teraz na menu "Tools" i wybieramy z niego pozycją? "Verify starting state".

 

5

Teraz symulacja poprowadzi do czasu początkowego danej misji. Przebieg widoczny jest na dole jak suwak przesuwa się do wskazanej godziny.

 

6

Możemy kolejne 60 sekund puścić "Play".

 

7

Interesuje nas ramka edytora "Traffic Pattern" (w dolnym prawym rogu).

 

8

Naciskamy na niej przycisk "New".

 

9

Musimy wpisać nazwę naszego ruchu kolejowego (dajmy na to że będzie to nazwa TEST).

 

10

Naciskamy teraz na przycisk "Edit" w tej ramce edytora.

 

11

Ukazuje nam się okno o nazwie "Traffic pattern" (widnieje tam nazwa jaką wpisaliśmy).

 

12

W "Select service" i wybieramy "New".

 

13

Ukazuje nam się okienko "Service editor".

 

14

W nim tworzymy osobny skład który będzie jeździł razem z nami. Proces tworzenia jest oczywiście znany (tak jakbyśmy tworzyli swój skład)- jeśli jeszcze ktoś nie opanował tego niech zajrzy poradę pod nazwą "Tworzenie misji".

 

15

Kiedy już stworzyliśmy poszczególny pociąg klikamy "OK".

 

16

Naciskamy na pole wysuwane w ramce "Select service" i znajdujemy tam nazwę pociągu, jakiego wcześniej nazwaliśmy.

 

17

Kiedy już to nazwaliśmy i odszukaliśmy to naciskamy przycisk "Insert selected service".

 

18

Pokazuje nam się okienko do wpisania czasu początkowego od której godziny, minuty, sekundy pociąg nam towarzyszący ma ruszyć? we wskazanym wcześniej nas miejscu (oczywiście musi być to miejsce mijania się naszego pociągu z sąsiednim, jeśli się pomyliliśmy i zamieściliśmy pociąg w miejscu odległym gdzie pociągi się nie miną, należy to poprawić wchodząc ponownie w okno tworzenia pociągu sąsiedniego).

 

19

Zapamiętujemy godzinę rozpoczęcia NASZEGO pociągu (np. 15:00), więc my wpiszmy dla pociągu towarzyszącego np. 15:10 (od tej godziny pociąg towarzyszący ruszy ze swojego miejsca początkowego i będzie jechał do miejsca końcowego, które mu wcześniej wyznaczyliśmy).

 

20

Naciskamy na "OK" kiedy już wyznaczyliśmy odpowiedni czas początkowy do ruszenia pociągu sąsiedniego.

 

21

Widzimy że ukazał nam się w spisie "Pieces of traffic" pasek nazwy miejsca pociągu skąd i dokąd on jedzie, ukazuje nam się również godzina. Teraz naciskamy na niego dwa razy klikając i ukazuje nam się ramka obliczenia czasu (zaznaczamy w niej wszystkie kwadraciki- to dla pociągów pasażerskich, a dla pociągów towarowych i innych naciskamy tylko ostatni lub żaden, bo po co ma on się zatrzymywać na stacjach).

 

22

Kiedy doszło już do symulowanego czasu wciskamy "Recalculate this" w oknie "Traffic pattern", a następnie zamykamy go krzyżykiem.

 

23

Metodę? tą możemy stosować dla większości pociągów tyle że każdy tworzyć i umieszczać trzeba oddzielnie i trzeba się trochę nad tym napracować żeby otrzymać prawdziwy ruch kolejowy.

 

24

Należy pamiętać żeby żaden pociąg nie zakłócił jazdy drugiemu oraz dobrze wszystko poobliczać?.

 

25

Dla sprawdzenia jeśli już zrobiliśmy prawdziwy ruch kolejowy w edytorze naciskamy ponownie na menu "Tools/Verify starting state" i patrzymy jak symulacja ruchu pociągowego przebiega oczywiście pomyślnie.

copyright © 2003-2014 TrainSim.pl    design by Nemesis    all rights reserved