PORADYPROBLEMY Z KARTA GRAFICZNĄ W GRZE

Porady zawarte na tej stronie używasz na własne ryzyko, nie biorę odpowiedzialności za szkody, które mogą się wydarzyć!

 

Streszczenie

W tym artykule opisano niektóre znane problemy związane z wideo, które mogą wystąpić w grze Microsoft Train Simulator. Niektóre z problemów, które podano poniżej, można rozwiązać za pomocą zaktualizowanych sterowników lub uaktualniając sprzęt. Po zaktualizowaniu lub uaktualnieniu ważne jest, aby ponownie utworzyć profile nowego sprzętu i sterowników za pomocą narzędzia Train Simulator Troubleshooter. W tym celu wykonaj poniższe kroki:

1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Microsoft Games, wskaż polecenie Train Simulator, a następnie kliknij polecenie Train Simulator Troubleshooter.
2. Kliknij przycisk Change Video Driver.
3. Kliknij przycisk OK.
4. Kliknij przycisk Play Train Simulator.

 

Instalowanie aktualizacji

Aktualizację utworzono w celu rozwiązania problemów z kilkoma kartami wideo. Aby pobrać i zainstalować aktualizację, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: www.microsoft.com/games/trainsimulator.

 

Więcej informacji

Znane problemy z wideo w grze Train Simulator dotyczą następujących kart i mikroukładów wideo.

 

Znane problemy wideo

Mimo, że w zależności od monitora, rozmiaru pulpitu i rozdzielczości ekranu gra Train Simulator może działać poprawnie z czcionkami o dużych rozmiarach lub czcionkami niestandardowymi, zalecane jest skonfigurowanie systemowych ustawień wyświetlania do pracy z małymi czcionkami w celu zmaksymalizowania rozmiaru obszaru widocznego w oknach dialogowych gry Train Simulator.
Użytkownicy komputera wyposażonego w co najwyżej 64 megabajtów (MB) pamięci RAM korzystający z kart wideo wyposażonych w co najwyżej 16 MB pamięci wideo nie powinni ustawiać opcji World Objects Texture Quality (w oknie dialogowym Options) na wartość większą niż 2, ponieważ gra może przestać odpowiadać (zawiesić się).
Oto dostępne rozdzielczości ekranu, które są obsługiwane przez większość kart wideo: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024.
Gra jest możliwa we wszystkich rozdzielczościach obsługiwanych przez kartę wideo, począwszy od rozdzielczości 640x480, przy zarówno 16-, jak i 32-bitowej głębi kolorów.
Rozdzielczości niższe od 640x480 oraz głębia kolorów różna od 16-bitowej nie są obsługiwane.
Przy próbie uruchomienia gry może pojawić się następujący komunikat o błędzie: Nieznany spowodował błąd w module nieznany. Nieznany zostanie zamknięty.

 

Problemy związane z konkretną kartą wideo ATI

Radeon

Na etapie Introductory Train Ride w widoku kokpitu widoczne są przejścia między obiektami graficznymi. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszy sterownik wideo z następującej witryny firmy ATI w sieci Web: http://support.atitech.com.
Symulacja powoduje, że program przestaje odpowiadać, a po wyświetleniu czarnego ekranu z klepsydrą następuje powrót na Pulpit. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszy sterownik wideo z następującej witryny firmy ATI w sieci Web: http://support.atitech.com.

 

Rage Fury Maxx

Uruchomienie gry może wymagać wyłączenia trybu Dual Chip. Dostęp do tego ustawienia można uzyskać, klikając przycisk Zaawansowane na karcie Ustawienia w aplecie Ekran w Panelu sterowania.
Występuje migotanie interfejsu użytkownika. Ten problem można rozwiązać, wybierając opcję „Disable Dual Chip Mode” w ustawieniach karty. Dostęp do tego ustawienia można uzyskać po kliknięciu przycisku Zaawansowane na karcie Ustawienia w aplecie Ekran w Panelu sterowania.
Gra Train Simulator przestaje odpowiadać po naciśnięciu klawiszy ALT+TAB w celu przywrócenia symulacji. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszy sterownik wideo z następującej witryny firmy ATI w sieci Web: http://support.atitech.com.
W systemie na niektórych komputerach nie jest wykrywany nowy sprzęt, chyba że paletę kolorów pulpitu ustawiono jako 24-bitową. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszy sterownik wideo z następującej witryny firmy ATI w sieci Web: http://support.atitech.com.

 

Rage Pro, Rage, Rage II itd.

Gra Train Simulator nie uruchamia się na komputerach, w których zainstalowano kartę ATI Rage Pro. Przy próbie uruchomienia program przestaje odpowiadać i następuje powrót na pulpit. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszy sterownik wideo z następującej witryny firmy ATI w sieci Web: http://support.atitech.com.

 

Rage Xpert 128

Wydajność wynosi od dwóch do czterech ramek na sekundę. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszy sterownik wideo z następującej witryny firmy ATI w sieci Web: http://support.atitech.com.

 

Creative Labs

CT6960 (Annihilator Pro)

Jakość interfejsu użytkownika jest niska. Karta odświeża ekran nieprawidłowo. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszy sterownik wideo z następującej witryny sieci Web: www.americas.creative.com.

 

3D Blaster PCI (Rendition V1000)

Nie można uruchomić symulacji na tej karcie. Jej sterowniki nie obsługują programu DirectX 7.0a, który jest wymagany do uruchomienia gry Train Simulator.

 

Diamond

Viper330

Tekst interfejsu użytkownika jest prawie nieczytelny. Gra może zostać nieoczekiwanie zamknięta i może nastąpić powrót na Pulpit systemu Windows. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszy sterownik wideo mikroukładu Nvidia 128 z następującej witryny sieci Web: www.nvidia.com.

 

Diamond Fire GL1

Nieobsługiwana w grze Train Simulator. W celu obejścia tego problemu należy kliknąć przycisk Start, wskazać polecenie Programy, wskazać polecenie Microsoft Games, wskazać polecenie Train Simulator, kliknąć polecenie Train Simulator Troubleshooter, a następnie kliknąć przycisk Troubleshooting. Kliknij pola wyboru Skip Pixel Behavior Test i Skip texture size limit test, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 

Intel

Karta wideo Intel i740 powoduje, że program przestaje odpowiadać. Należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu DirectX z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: www.microsoft.com/directx/homeuser/downloads/default.asp.
Mikroukład Intel 810/815/820. Zdecydowanie zalecane jest korzystanie z najnowszych sterowników. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszy sterownik wideo z następującej witryny firmy Intel w sieci Web: www.intel.com.

 

KYRO

Pomoc techniczną i informacje należy uzyskać w następującej witrynie sieci Web: www.powervr.com.

 

KYRO (32MB AGP)

Symulacja przestaje odpowiadać podczas wyświetlania ekranu ładowania w rozdzielczości 1600x1200x32. Ten problem zostanie rozwiązany po zainstalowaniu najnowszych sterowników z następującej witryny sieci Web: www.powervr.com.

 

Matrox

Pomoc techniczną i informacje należy uzyskać w następującej witrynie firmy Matrox w sieci Web: www.matrox.com.

 

Matrox Millennium G200

Wystąpił błąd i symulacja nie uruchamia się. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszy sterownik wideo z następującej witryny sieci Web: www.matrox.com.

 

Matrox G100

Karta G100 nie obsługuje niezbędnych funkcji, z których korzystają najnowsze gry. W odróżnieniu od kart G200 i G400, nie obsługuje ona aparatu Instalatora 3W. Z najnowszych gier można korzystać wyłącznie w trybie programowym. Jest to ograniczenie sprzętowe. Kartę G100 zaprojektowano do pracy biurowej, a nie do gier. Jest to prawdopodobna przyczyna występowania takich błędów.

 

Neomagic

Następujące mikroukłady nie obsługują akceleracji sprzętowej programu Direct 3D i dlatego są niezgodne z grą Microsoft Train Simulator:

 
NeoMagic MagicGraph 128XD
NeoMagic MagicGraph 128ZV+
NeoMagic MagicMedia 256AV
NeoMagic MagicMedia 256XL+

 

Nvidia

Pomoc techniczną, informacje oraz zaktualizowane sterowniki należy uzyskać w następującej witrynie firmy Nvidia w sieci Web: www.nvidia.com.

 

GeForce 256 (Micron) w wersji OEM

Po uruchomieniu gry Train Simulator pojawia się czarny ekran. Ten problem zostanie rozwiązany po zainstalowaniu najnowszych sterowników (w wersji v.375).
Viper 770: Na komputerach z systemem Microsoft Windows 2000 gra Train Simulator ponownie uruchamia się w trakcie uruchamiania.

 

GeForce 2

Wskaźnik myszy porusza się wolno w rozdzielczościach powyżej 1280x1024x16 na karcie GeForce2 GTS wyposażonej w 64 MB pamięci wideo.

 

GeForce 2 ASUS V7700 ze sterownikami Detonator 3 (6.5)

Karta ASUS V7700 ze sterownikami Detonator 3 (6.5) może powodować niewielkie migotanie ekranu na komputerach z systemem Windows 2000. Ten problem zostanie rozwiązany po zainstalowaniu sterowników firmy ASUS w wersji handlowej (5.33).

 

GeForce 256

Symulacja zatrzymuje się od razu po zakończeniu instalacji i wybraniu opcji Play Now. Ten problem zostanie rozwiązany po zainstalowaniu najnowszych sterowników.

 

Mikroukład Riva 128

Czcionki są uszkodzone. Ten problem zostanie rozwiązany po zainstalowaniu najnowszego zalecanego sterownika.
Jakość interfejsu użytkownika jest niska. Ten problem zostanie rozwiązany po zainstalowaniu najnowszych sterowników.
Tekst interfejsu użytkownika jest prawie nieczytelny. Tekst interfejsu użytkownika wyświetlany przy użyciu niektórych kart wideo wyposażonych w 4 MB pamięci wideo może mieć postać bloku lub może być zniekształcony albo może być całkiem niewidoczny. Należy uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów Launcher troubleshooter i zaznaczyć pole wyboru Textures are distorted lub Text is distorted or not displayed.
Po uruchomieniu gry Train Simulator zostaje wyświetlony czarny ekran, a następnie gra zawiesza się lub pojawia się komunikat o błędzie. Ten problem można rozwiązać, aktualizując sterowniki wideo.

 

TNT2 M64 4x AGP

Na ekranie ładowania może brakować części tekstu. Ten problem zostanie rozwiązany po zainstalowaniu najnowszych sterowników.

 

TNT, TNT Vanta, TNT2 (Hewlett Packard) w wersji OEM

Po uruchomieniu gry Train Simulator pojawia się czarny ekran. Ten problem można rozwiązać, instalując najnowsze sterowniki udostępnione przez firmę HP dla danego modelu komputera Pavillion. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy zainstalować najnowsze sterowniki firmy Nvidia zalecane dla danego mikroukładu.
Po uruchomieniu gry Train Simulator pojawia się pusty ekran, a następnie gra się zawiesza. Ten problem można rozwiązać, instalując najnowsze sterowniki.

 

S3

Savage 4, ProSavage, SavageMX

Podczas gry Microsoft Train Simulator może wystąpić dowolny z następujących symptomów:

Komputer może przestać odpowiadać (zawiesić się).
Komputer może się ciągle ponownie uruchamiać.
W grze może brakować tekstur.
Tekstury mogą być renderowane nieprawidłowo.
Ekran gry nie jest wyświetlany na całym ekranie.
Brakuje zawartości, takiej jak pociągi i krajobraz.
  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszy sterownik lub wyłączyć obsługę cieni podczas korzystania ze sterownika w wersji handlowej. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy S3graphics w sieci Web: www.s3graphics.com.

 

Wyłączanie cieni:

1. Uruchom grę Train Simulator.
2. Kliknij przycisk Options.
3. Kliknij przycisk Advanced Display.
4. Kliknij pole wyboru Shadows, aby je wyczyścić.
5. Kliknij przycisk Save.
  Jeśli po zainstalowaniu najnowszych sterowników i wyłączeniu cieni problem nadal występuje, należy zmienić kartę wideo.

 

Virge PCI 325

Najnowsze sterowniki tej karty nie spełniają wymagań systemowych gry Train Simulator, ponieważ obsługują tylko program DirectX 5. Jednak po otwarciu narzędzia do rozwiązywania problemów Troubleshooter, kliknięciu wszystkich pól wyboru w celu ich zaznaczenia, kliknięciu przycisku OK oraz uruchomieniu gry Train Simulator jej funkcjonalność będzie ograniczona. Firma Microsoft nie udostępnia żadnej Pomocy technicznej dotyczącej gry Train Simulator użytkownikom kart wideo z mikroukładem S3 Virge PCI 325.

 

Voodoo

Voodoo 3

Gra Train Simulator przestaje odpowiadać na ekranie ładowania po wybraniu opcji Drive a Train. Ten problem zostanie rozwiązany po zainstalowaniu najnowszych sterowników. Aby uzyskać pomoc techniczną i informacje, należy przejść na następującą witrynę firmy 3dfx w sieci Web: www.3dfx.com.
Problemy z renderowaniem tekstur budynków i obiektów za pomocą mikroukładu firmy 3Dfx. Ten problem zostanie rozwiązany po zainstalowaniu najnowszych sterowników. Aby uzyskać pomoc techniczną i informacje, należy przejść na następującą witrynę firmy 3dfx w sieci Web: www.3dfx.com.

 

Voodoo5

Wskaźnik myszy jest słabo widoczny podczas korzystania z Pomocy online.
 

Jak odnaleźć informacje o karcie wideo i skontaktować się z jej producentem. Aby zidentyfikować nazwę, producenta i model danej karty wideo, należy wykonać następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
2. W polu Otwórz wpisz polecenie dxdiag, a następnie kliknij przycisk OK.
3. Kliknij kartę Ekran lub Ekran 1.
4. Zanotuj nazwę karty wideo znajdującą się w obszarze Urządzenie w wierszu Nazwa i zanotuj informacje o jej producencie, które są dostępne w wierszu Producent. Zanotuj informacje o numerze wersji, który znajduje się w obszarze Sterowniki w wierszu Wersja.
5. Jeśli na komputerze zainstalowano wiele kart wideo, należy powtórzyć kroki od 3 do 4, aby ustalić nazwy kart wideo i ich producentów oraz numer wersji sterownika każdej z nich.
6. Po zanotowaniu informacji o nazwach, producentach i numerach wersji wszystkich sterowników wideo zainstalowanych na danym komputerze należy kliknąć przycisk Zakończ.
 

Informacje dotyczące konkretnej karty wideo

ATI Rage Mobility

Przy próbie uruchomienia gry Microsoft Train Simulator może ona przestać odpowiadać, zawiesić się lub może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Microsoft Train Simulator has detected that your graphic hardware may be lacking essential features that it needs to run. Please ensure that you have the latest driver from your graphics card manufacturer's web site. Ten układ jest stosowany w komputerach przenośnych i komputerach typu notebook. Sterowniki układu Rage Mobility dostarczone z danym komputerem przenośnym lub komputerem typu notebook zmodyfikowano w celu przystosowania ich do pracy z płaskim ekranem oraz wszelkimi opcjami graficznymi i wideo, które są dostępne na tego typu komputerach. W wyniku tych modyfikacji Pomoc techniczna firmy ATI nie może udostępnić do pobrania „uniwersalnej” wersji sterownika układu Rage Mobility. Aktualizację sterownika należy uzyskać od producenta danego komputera przenośnego lub komputera typu notebook. Jeśli producent danego komputera przenośnego lub komputera typu notebook nie może udostępnić sterowników, należy pobrać i zainstalować aktualizację gry Train Simulator. Należy zapoznać się z listą sekcji Streszczenie znajdującą się na początku tego artykułu. Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji gry Train Simulator problem ten będzie nadal występował, należy zmienić kartę wideo.
 

UWAGI KOŃCOWE

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów. Serwis TrainSim (na którym obecnie znajduje się ten artykuł) również nie bierze odpowiedzialności za niepożądane skutki.

copyright © 2003-2014 TrainSim.pl    design by Nemesis    all rights reserved