DODATKI / InneXTracks Standard Edition

Aktualna wersja do pobrania: 3.20 (tsection.dat build#38)
Autor: Okrasa Ghia
Email: ?
Informacje i opis: Dodatek ten zmienia połączenia torów, zmienia ich kąty, wydłuża je itp. Dodatek ten jest w tej chwili niezbędny do uruchomienia nowych tras pobranych z Internetu, które wymagają zainstalowania XTrack-a, gdyż mają one inne rozłożenie torów co standardowe z gry. Pakiet również przydatny dla twórców nowych szlaków.

 


(.exe/ 18.1MB)

 

Instalacja: Dla bezpieczeństwa, przed instalacją zrób kopie folderu GLOBAL!
Pakiet instalujemy w tym katalogu: ...:/Microsoft Games/Train Simulator/GLOBAL/...

 

YTracks Standard Edition

Aktualna wersja do pobrania: 0.1 (tsection.dat build#23)
Autor: Juergen Romanowski
Email: ytracks@spreeweb.de
Informacje i opis: Dodatek ten zmienia połączenia torów, zmienia ich kąty, wydłuża je itp. Dodatek ten jest w tej chwili niezbędny do uruchomienia nowych tras pobranych z Internetu, które wymagają zainstalowania YTrack-a, gdyż mają one inne rozłożenie torów co standardowe z gry. Pakiet również przydatny dla twórców nowych szlaków.

 


(.exe/ 993kB)

 

Instalacja: Dla bezpieczeństwa, przed instalacją zrób kopie folderu GLOBAL!
Pakiet instalujemy w tym katalogu: ...:/Microsoft Games/Train Simulator/GLOBAL/...

 

ZTracks, MT-Tracks Standard Edition

Aktualna wersja do pobrania: 1.0
Autorzy: Clemens Hanel, Simon Merjan
Email: ?
Informacje i opis: Dodatek ten zmienia połączenia torów, zmienia ich kąty, wydłuża je itp. Dodatek ten jest w tej chwili niezbędny do uruchomienia nowych tras pobranych z Internetu, które wymagają zainstalowania ZTrack-a oraz MT-Track-a, gdyż mają one inne rozłożenie torów co standardowe z gry. Pakiet również przydatny dla twórców nowych szlaków. Wymaga zainstalowanego XTrack-a powyżej wersji 3.00.

 


(.rar/ 4.04MB)

 

Instalacja: Dla bezpieczeństwa, przed instalacją zrób kopie folderu GLOBAL!
Pakiet instalujemy w tym katalogu: ...:/Microsoft Games/Train Simulator/GLOBAL/SHAPES...

 

MTracks Standard Edition

Aktualna wersja do pobrania: 1.50 (tsection.dat build#29)
Autor: Mark Hyams
Email: markhyams@hotmail.com
Informacje i opis: Dodatek ten zmienia połączenia torów, zmienia ich kąty, wydłuża je itp. Dodatek ten jest w tej chwili niezbędny do uruchomienia nowych tras pobranych z Internetu, które wymagają zainstalowania MTrack-a, gdyż mają one inne rozłożenie torów co standardowe z gry. Pakiet również przydatny dla twórców nowych szlaków. Wymaga zainstalowanego XTrack-a powyżej wersji 3.00.

 


(.zip/ 2.77MB)

 

Instalacja: Dla bezpieczeństwa, przed instalacją zrób kopie folderu GLOBAL!
Pakiet instalujemy w tym katalogu: ...:/Microsoft Games/Train Simulator/GLOBAL/SHAPES...

 

STracks (Sharp Tracks) Standard Edition

Aktualna wersja do pobrania: 0.1
Autor: Paul Andrews
Email: PDAA_trains@blueyonder.co.uk
Informacje i opis: Dodatek ten zmienia połączenia torów, zmienia ich kąty, wydłuża je itp. Dodatek ten jest w tej chwili niezbędny do uruchomienia nowych tras pobranych z Internetu, które wymagają zainstalowania STrack-a, gdyż mają one inne rozłożenie torów co standardowe z gry. Pakiet również przydatny dla twórców nowych szlaków. Wymaga zainstalowanego XTrack-a powyżej wersji 3.00.

 


(.zip/ 2.00MB)

 

Instalacja: Dla bezpieczeństwa, przed instalacją zrób kopie folderu GLOBAL!
Pakiet instalujemy w tym katalogu: ...:/Microsoft Games/Train Simulator/GLOBAL/SHAPES...

 

 

UWAGA!
Prosimy zapoznać się przed instalacją z plikiem Readme i dowiedzieć się dokładniejszych informacji odnośnie instalacji i wymagań. Wszystkie moduły '...Tracks' mogą wywołać błędne działanie gry, za które serwis, jeśli już by do takie przypadku doszło - nie odpowiada!

copyright © 2003-2014 TrainSim.pl    design by Nemesis    all rights reserved