PORADYNAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA CZYLI 'FAQ'

Porady opracował Tomek-MK.

v1.0

 

Gdzie/jak zainstalować trasę?

Trasa powinna znaleźć się w folderze ROUTES. Przykładowa ścieżka:

D:\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES.

Trasa może posiadać swój własny instalator. Instalator może sam odnajdywać lokalizację symulatora, może mieć także ustawioną swobodną ścieżkę, która nie koniecznie musi się pokrywać z tym co mamy u siebie na komputerze. Musimy wtedy zmienić literę dysku i ewentualnie zmienić także ścieżkę. Tak jak widać to powyżej, ja zmieniłem ścieżkę domyślną instalatora z:

C:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES

na taką jaką mi się podobało, czy raczej na taką jaką mam u siebie. Jeśli jednak ścieżka w instalatorze wygląda np. tak:

D:\Microsoft Games\Train Simulator

a instalujemy trasę, to najczęściej nie oznacza to, że musimy dopisać w niej dokładne miejsce gdzie trasa ma być zainstalowana, czyli w katalogu:

..\..\ROUTES.

W takim przypadku instalator najczęściej wie co dalej z tym robić. Po instalacji zawsze można sprawdzić, czy trasa wgrała się tam gdzie powinna – czyli sprawdzić czy zmieniła się zawartość katalogu:

..\..\ROUTES

Należy uważać też na to - i tyczy się to wszelkich dodatków - aby nie było podwójnego folderu, czyli aby ścieżka zamiast przykładowo tak:

D:\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\WarszawaKraków

nie wyglądała tak:

D:\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\WarszawaKraków\WarszawaKraków.

Z takim ustawieniem instalacja nie zostanie przeprowadzona prawidłowo. Po rozpakowaniu archiwum (*.rar, *.zip) musimy sprawdzić, przed "wrzuceniem" takiego dodatku do odpowiedniego miejsca w naszym MSTS-ie, czy takich podwójnych folderów nie ma.

 

Co zrobić już po instalacji trasy?

Sprawdzić czy trasa posiada plik wsadowy "Installme.bat" (nazwa tego pliku może być inna). Jeśli posiada należy go uruchomić, aby trasa pobrała pliki z podstawowych tras MSTS-a. W takich przypadkach możemy potrzebować wszystkich podstawowych tras dołączonych do gry.
 

Należy zawsze czytać plik tekstowy ("Readme.txt", "czytajto!.txt" .itp.) lub inny stanowiący instrukcję i najczęściej dołączony do trasy, w którym autor dodatku informuje co do jego poprawnego działania jest potrzebne i co należy jeszcze wykonać by sfinalizować instalację.

Jeśli trasa nie działa w trybie eksploracji (tzw. wolnej jazdy – bez wybranego zadania) i nie posiada zadań należy zadanie chociażby najprostsze utworzyć.


Jeśli nie chcemy używać zadań z trasy i równocześnie ściągać potrzebnego taboru do nich to wyskakujących błędów o ich braku pozbywamy się w ten sposób, że otwieramy folder główny trasy:

..\..\ROUTES\<twoja trasa>

i następnie pozbywamy się plików z folderów ACTIVITIES, TRAFFIC, SERVICES. Pliki w folderze PATHS jeśli takie istnieją mogą pozostać - umożliwi to tzw. "eksplorację" trasy bez wykonywania swojego (odrębnie stworzonego) zadania. Należy także usunąć pliki składów pociągów – rozszerzenie *.con - z folderu:

 ..\..\Trains\Consists”

które wraz z trasą (lub zadaniami) się tam ulokowały. Trzeba ich poszukać ręcznie (zawartość można obejrzeć WordPad-em ) lub za pomocą specjalnego programu ConBuilder (dostępny np. na www.the-train.de).

 

Gdzie i jak zainstalować lokomotywy/wagony?

Instalowany tabor powinien znaleźć się w folderze TRAINSET. Przykładowa ścieżka:

D:\Microsoft Games\Train Simulator\TRAINS\TRAINSET.

Dodatek może posiadać swój własny instalator. Instalator może sam odnajdywać lokalizację symulatora, może mieć także ustawioną swobodną ścieżkę, która nie koniecznie musi się pokrywać z tym co mamy u siebie na komputerze. Musimy wtedy zmienić literę dysku i ewentualnie zmienić także ścieżkę. Tak jak widać to powyżej, ja zmieniłem ścieżkę domyślną instalatora z:

C:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\ TRAINS\TRAINSET

na taką jaką mi się podobało, czy raczej na taką jaką mam u siebie.

Jeśli jednak ścieżka w instalatorze wygląda np. tak:

D:\Microsoft Games\Train Simulator

a instalujemy nowy dodatek, to najczęściej nie oznacza to, że musimy dopisać w niej dokładne miejsce gdzie ma być zainstalowany, czyli w katalogu:

..\..\TRAINS\TRAINSET.

W takim przypadku instalator najczęściej wie co dalej z tym robić. Po instalacji zawsze można sprawdzić, czy nowy pojazd wgrał się tam gdzie powinien – czyli sprawdzić czy zmieniła się zawartość katalogu:

..\..\ROUTES.

Należy uważać też na to - i tyczy się to wszelkich dodatków - aby nie było podwójnego folderu, czyli aby ścieżka zamiast przykładowo tak:

D:\Microsoft Games\Train Simulator\ TRAINS\TRAINSET\PKP_EU07

nie wyglądała tak:

D:\Microsoft Games\Train Simulator\ TRAINS\TRAINSET\PKP_EU07\PKP_EU07.

Z takim ustawieniem instalacja nie zostanie przeprowadzona prawidłowo. Po rozpakowaniu archiwum (*.rar, *.zip) musimy sprawdzić, przed "wrzuceniem" takiego dodatku do odpowiedniego miejsca w naszym MSTS-ie, czy takich podwójnych folderów nie ma.

W tym momencie nowy tabor jest teoretycznie gotowy do użycia. Aby jednak lokomotywa/wagon poprawnie działały, musi mieć odpowiednie wpisy w pliku *.eng odnośnie zastosowanej (lub planowanych do zastosowania) kabiny i dźwięków - oczywiście musimy posiadać także tą kabinę i te dźwięki. Oczywiście możemy także sami dodać taką kabinę i dźwięki jakie chcemy/jakie posiadamy.

 

Jak zainstalować dźwięki do lokomotyw/wagonów?

Dźwięki zazwyczaj ulokowane są w jednym z dwóch miejsc:

a) w folderze samej lokomotywy lub wagonu w postaci folderu SOUND. Przykładowo:

D:\Microsoft Games\Train Simulator\TRAINS\TRAINSET\OeBB_2143_038\SOUND;

b) w folderze zbiorczym Common.snd. Przykładowo:

D:\Microsoft Games\Train Simulator\TRAINS\TRAINSET\Common.snd\OeBB.

Rolę katalogu zbiorczego może spełniać także folder SOUND z pierwszego przykładu. Wtedy ścieżka do takiego katalogu - wpis w pliku *.eng - wygląda tak:

..\\..\\OeBB_2143_038\\SOUND\\2143Eng.sms - dla dźwięku zewnętrznego lokomotywy i
..\\..\\OeBB_2143_038\\SOUND\\2143cab.sms - dla dźwięku w kabinie.

No właśnie, lokomotywa i wagon posiadają dźwięki zewnętrzne i wewnętrzne. Wagon towarowy tylko zewnętrzne oczywiście, a wagon osobowy nie zawsze posiada dźwięk wewnętrzny (tzw. widoku pasażera).

Wyżej podałem przykłady umiejscowienia dźwięków. Ale jak sprawdzić gdzie dana lokomotywa lub wagon "chce" aby te foldery, dźwięki się znalazły i jaką mają mieć nazwę?
To bardzo proste, wszystkie te informacje zawarte są w pliku *.eng dla lokomotywy i pliku *.wag dla wagonu. Plik taki otwieramy WordPadem i wyszukujemy ścieżki które odpowiadają za dźwięk. Ścieżki te zaczynają się od słowa "Sound".

Przykład wpisu na lokomotywie Oebb_2143_038:

Sound ( "2143eng.sms" );
Sound ( "2143cab.sms" ).

Lokomotywa "chce" więc aby dźwięki znajdowały się w jej folderze. Czyli w:

D:\Microsoft Games\Train Simulator\TRAINS\TRAINSET\OeBB_2143_038\SOUND.

Myślę, że ten przykład wystarczy i reszta jest już oczywista.

Należy oczywiście pamiętać, że nie zawsze w nazwie pliku *.sms (plik sterujący dźwiękiem w symulatorze) będą występować słowa "eng" i "cab". Może być to na przykład "Out" i "In".

Inną sprawą jest to, że w pliku *.sms też występują ścieżki. Może się więc zdarzyć tak, że w folderze SOUND danej lokomotywy będą tylko pliki *.sms, a już same pliki dźwiękowe będą się znajdowały (powinny się znajdować) np. w folderze zbiorczym. Ale gdy już wiemy „z czym to się je” to nie stanowi to większego problemu (pliki *.sms otwieramy także WordPadem).

 

Jak zainstalować kabinę do lokomotywy?

Sprawa wygląda podobnie jak z dźwiękami. Czyli kabina może znajdować się albo:

a) w folderze CABVIEW, w samym folderze lokomotywy. Przykładowo:

D:\Microsoft Games\Train Simulator\TRAINS\TRAINSET\OeBB_2143_038\CABVIEW;

b) w katalogu zbiorczym Common.cab. Przykładowo:

D:\Microsoft Games\Train Simulator\TRAINS\TRAINSET\Common.cab\OeBB.

Katalogiem zbiorczym może być plik Cabview danej lokomotywy - czyli analogicznie jak w przypadku dźwięków. Jest jednak mała różnica dotycząca katalogów zbiorczych dla kabin, a ściślej sposobu tworzenia wpisów w plikach *.cvf , odpowiedzialnych za „sterowanie” kabiną. Są dwa sposoby umieszczania tego pliku sterującego:

a) w podkatalogu CABVIEW, umieszczonym w katalogu danego pojazdu.
b) w katalogu zbiorczym dla kilku pojazdów np.:
..\TRAINS\TRAINSET\Common.cab\<nazwa>.

W przypadku umieszczenia w podkatalogu CABVIEW danego pojazdu ścieżka w pliku *.eng ma najprostszą postać:

CabView ( OBB2143.cvf ).

W przypadku ulokowania w katalogu zbiorczym (tzn. dla kilku pojazdów) wpis musi mieć inną postać:

CabView ( ..//..//Common.cab//OBB2143//OBB2143.cvf ).

Zamiast znaku „//” można użyć znak „\”.

Dodatkowo wpisy w takim "zamiejscowym" pliku *.cvf muszą zawierać pełną ścieżkę dla plików *.ace (plików odtwarzanego obrazu kabiny) , pomimo że najczęściej znajdują się w tym samym miejscu. Przykłady:

CabViewFile ( ..\\..\\Common.Cab\\OBB2143\\front.ace );
Graphic ( ..\\..\\Common.Cab\\OBB2143\\fahrtw.ace ).

Taką samą postać powinien mieć też plik *.cvf umieszczony „samotnie” w podkatalogu CABVIEW (tzn. gdy pliki *.ace są po prostu .. gdzie indziej).
Wygląda więc to niby tak samo jak przy dźwiękach, a jednak trzeba działać trochę inaczej. Ot taki MSTS-owy wybryk. Pliki *.cvf również można edytować przy użyciu WordPad-a.

 

Jak edytować teren w Route Editors?

W opcji "mode" w edytorze. Wybierasz prawy dolny przycisk z dwiema strzałkami w górę i w dół. Następnie zaznaczasz obszar który chcesz edytować klikasz na niego prawym przyciskiem i wybierasz set height... podajesz wartość i Ok. Lub ręcznie strzałkami z klawiatury numerycznej "góra-dół".

 

Jak postawić trakcje w Route Editors?

Najlepiej w zakładce wybrać opcję (Add Gantries) a następnie (Auto Placement).

 

Jak otworzyć i czym edytować pliki *.ace?

W tym celu musisz posiadać programik TGATool lub TGATool2. Dodatkowo potrzebny jest mały programik MakeAce, który można pobrać z oficjalnej strony MsTs-a. Umieszczony jest w którymś pakiecie z dodatkami. TGATool2 jest do pobrania w dziale DODATKI.

 

Więcej pomocy naturalnie na FORUM (podczas używania funkcji SZUKAJ)...

copyright © 2003-2014 TrainSim.pl    design by Nemesis    all rights reserved